ทัวร์ต่างประเทศ
 
select * from ann_cms_tour WHERE cms_sug = 'Y' and cms_cat_id = '1' order by cms_id DESC limit