ทัวร์จีนแนะนำ

เฉินตู จิ่วจ้ายโกว2 วัน- หวงหลงนั่งกระเช้า ไม่ลงร้านรัฐบาล 6D5N [PCN02-CA-77]
ทัวร์จิ่วไจ้โกว
เดินทาง 18 - 23 ตุลาคม 62 ราคา 35,999.-


ทัวร์จีนเที่ยว 2 มณฑล อู้หยวน อู่อี้ซาน-ทัวร์เซี่ยเหมิน-หลงหู่ซาน-อิงถาน 6 วัน 5คืน [(XMN-12-05)]
เดินทาง 17-22 กย.62 ราคา 32,999/ 22-27 ตค.62 ราคา 32,999/ 19-24 พย.62 ราคา 33,999
ทัวร์อู่อี่ซาน


บินตรงสู่มหานครปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน [(PEK-01-14)]
เดินทาง 17-21/ 23-27 ตค.ราคา 19,999/ 6-10/ 20-24 พย./ 4-8/ 18-22 ธค.ราคา 19,999
ทัวร์ปักกิ่ง


เซี่ยงไฮ้ 7 เมื่อง 6 วัน 4 คืน [(SHA-05-14)]
เดินทาง 12-17ตคราคา 20,999/ 16-21/ 23-28/ 30ตค.-04 พย.62 ราคา 19,999
ทัวร์เซี่ยงไฮ้


เฉินตู จิ่วจ้ายโกว -พระใหญ่เล่อซาน 6 วัน 4 คืน [(CTU-01-14)]
เดินทาง 9-14 ตค./ 16-21/ 23-28/ 30ตค.-04 พย./ 31ตค-05 พย.ราคา 22,999/ 7-12/14-19/21-26/28พย.-03 ธค.ราคา 20,999/ 5-10/ 12-17/ 19-24/ 26-31 ธค.62 ราคา 18,999
ทัวร์จิ่วไจ้โกว


อุทยานธานสวรรค์จิ่วไจ้โกว-หวงหลง 6 วัน 5 คืน (FD) [(CTU-02-14)]
เดินทาง 10-15/11-16/12-17/13-18/14-19/15-20/16-21/17-22/18-23/19-24/23-28/24-29/30ตค.-04 พย.ราคา 23,999/ 6-11/8-13/13-18/15-20/16-21/20-25/22-27/23-28/27พย.-02/29พย.-04/4-9/6-11/11-16/18-23/20-25 ธค62 ราคา 19,999
ทัวร์จิ่วไจ้โกว


แชงกรีล่า ดินแดนสุดขอบฟ้า ลี่เจียง ต้าหลี่ คุนหมิง 6 วัน 5 คืน [KMG-03-14)]
เดินทาง 11-16/22-27 ตค.ราคา 22,999/ 16-21/29ตค-03/ 7-12/14-19/21-26/ 28พย-03ธค.ราคา 21,999/ 12-17/19-24 ธค.ราคา 21,999
คุนหมิง 5-10 ธค.ราคา 22,999/ 26-31 ธค.ราคา 22,999


ชม 2 มรดกโลก ซื่อสุ่ย+อุทยานหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์ 6 วัน 5 คืน [CKG-01-14)]
เดินทาง 10-15/11-16/12-17/13-18/14-19/15-20/16-21/17-22/18-23/19-24/23-28/24-29 ตค 62 /30ตค.-04 พย.ราคา 19,999 /6-11/8-13/13-18/15-20/20-25/22-27/23-28/29พย-04 ธค.ราคา 17,999 /4-9/6-11/11-16/18-23/20-25 ธค.62 ราคา 17,999
ทัวร์ฉงชิ่งทัวร์เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือต้ายวิ่นเหอ-ผู่โถวซาน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 5 วัน 3 คืน [(SHA-12-05)]
เดินทาง 11-15 ตค.ราคา 23,999/ 18-22 /19-23ตค.ราคา 23,999/ 05-09 ธค.ราคา 23,999
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ 22-26/ 30ตค-03 พย./07-11/21-25/28พย.-02 ธค./19-23/ 26-30 ธค.62 ราคา 21,999


มหัศจรรย์ซินเจียง-กานซู่ 8 วัน 7 คืน [(3U-12-03)]
เดินทาง 11-18 ตค.62 ราคา 49,999.-
ทัวร์ซิน่เจียง-กานซู่ซัวเถา-แต้จิ๋ว-อิสระเยี่ยมญาติ-แช่สปาน้ำแร่ 5 วัน 4 คืน (5 ดาว) [(SWA-022-14)]
เดินทาง 4-8/ 16-20/ 21-25/22-26 ตค./ 7-11/13-17/14-18/20-24/21-25 พย.62 ราคา 16,999
ทัวร์ซัวเถา


ซัวเถา-แต้จิ๋ว-อิสระเยี่ยมญาติ 5 วัน 4 คืน [(SWA-03-14)]
เดินทาง 16-20/19-23/20-24/21-25/22-26 ตค./6-10/7-11/13-17/14-18/20-24/21-25 พย.62 ราคา 16,999
ทัวร์ซัวเถา 10-14 ตค.ราคา 15,999 (พัก 4 ดาว)


เซี๊ยะเหมิน-ซัวเถา 5 วัน 4 คืน หมู่บ้านจี๋เหมย-เจ้าแม่ทับทิม-พระเจ้าตาก-เฮียงบู๋ซัว-ไต่ฮงกง [(SWA-05-14)]
เดินทาง 16-20/ 20-24/21-25/22-26 ตค./7-11/13-17/14-18/20-24/021-25 พย.ราคา 18,999
เซี๊ยะเหมิน-ซัวเถา


ทัวร์จางเจียเจีย...เ่ขาอวตาร เทียนเหมินซาน ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน [(CSX-13-05)]
เดินทาง 23-27 ตค.62 ราคา 27,999
ทัวร์จางเจียเจี้ย


ซัวเถา มรดกโลกบ้านดิน หย่งติ้ง 5 วัน 4 คืน(FD) [SWA-01-14]
เดินทาง 16-20/19-23/ 21-25/ 22-26 ตค.ราคา 16,999/ 7-11/13-17/14-18/20-24/21-25 พค.ราคา 16,999
ทัวร์ซัวเถา


บินตรง ซัวเถา - เฮียงบู้ซัว - ไต่ฮงกง - ซัวเถา [(CZ-01-02)]
เดินทางได้ทุกวัน 4 ท่านขึ้นไป
ทัวร์ซัวเถา


   ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ

ญี่ปุ่นโตเกี่ยว ฟูจิ นิกโก้ นาริตะ 5 วัน 3 คืน [(JP-03-83)]
เดินทาง 30กย-04ตค.ราคา 24,999/ 1-5/ 02-06/ 03-07/ 04-08/ 05-09/ 06-10/7-11/ 8-12/9-13 ตค.62 ราคา 25,999/ 10-14/11-15/14-18/15-19/16-20/17-21/18-22 ตค.ราคา 25,999
ทัวร์ญี่ปุ่น 20-24/21-25/22-26/24-28/25-29 ตค.62 ราคา 25,999


ญี่ปุ่นฮอกไกโด โนโบริเบทสึ โอตารุ ซัปโปโร 6 วัน 4 คืน [(JP-02-83)]
เดินทาง 5-10/ 9-14 ตค.ราคา 31,999/ 12-17/ 19-24 ตค.ราคา 32,999/ 16-21/ 26-31 ตค.ราคา 31,999/ 29ตค-03/ 30ตค-04/ 31ตค-05 พย.ราคา 30,999/ 01-06 พย.ราคา 27,999/
ทัวร์ญี่ปุ่น 5-10/6-11/7-12/8-13/12-17/13-18/14-19/15-20/19-24/20-25/21-26/22-27/23-28 พย.ราคา 29,999


ฮอกไกโดอาซาฮิกาว่า ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน [(JP-01-83)]
เดินทาง 13-17/ 20-24/ 23-27/ 26-30 ตค./ 30ตค.-03พย./ 31ตค.-04 พย.62 ราคา 28,999/ 01-05 พย.ราคา 25,999/ 02-06พย.ราคา 24,999/ 6-10/ 7-11/ 8-12/ 9-13/ 13-17/ 14-18/ 15-19/ 16-20 พย.62 ราคา 25,999
ทัวร์ญี่ปุ่น


>> ทัวร์ทั้งหมด

 

 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture

ทัวรต่างประเทศ

ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์พม่า | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์อังกฤษ | ประเทศลาว | ทัวร์ฮ่องกง+มาเก๊า | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์บาหลี | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์รัสเซีย | บรูไน+ฟิลิปปินส์ | แคนาดา | แอฟริกา | อาร์เมเนีย |

ทัวร์จีน

ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์เส้นทางสายไหม/อูรุมชี | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์เฉิงตู | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ฮาร์บิ้น | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์เกาะไหหลำ | ทัวร์แยงซีเกียง | ทัวร์ฉงชิ่ง | ทัวร์หนางหนิง | นานกิง | หวงซาน | ชิงเต่า | เสิ่นหยาง | สิบสองปันนา | ทัวร์อู่ฮั่น | ทัวร์เจิ้งโจว | มองโกเลียใน | ย่าติง เต้าเฉิง | กุ้ยหยาง | ชิงไห่ |

Copyright © 2012 บริษัทบีทีฮอลิเดย์ จำกัด . All Rights Reserved.
188/6 ถ.ลาดพร้าว 122 (ซอยมหาดไทย) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพๆ 10310
โทร 02-5422511, 064-273-3335 FAX 02-9342323 E-Mail bt-holiday@hotmail.com