ทัวร์เซี่ยงไฮ้
 

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว เกาะผู่โถงซาน 5 วัน 4 คืน [(SHA-01-05)]
เดินทาง 22-26 สค.61 ราคา 22,999/ 17-21 ตค.61 ราคา 25,999/ 21-25 พย./ 28พย.-02ธค.ราคา 22,999/ 5-9 ธค.ราคา 24,999/ 28ธค.-01 มค.ราคา 26,999/ 29ธค.-02 มค.62 ราคา 26,999
ทัวร์เซี่ยงไฮ้


ทัวร์เซี่ยงไฮ้ SHANGHAI DISNEYLAND พัก 5 ดาว 5 วัน 3 คืน [(SHA-02-05)]
เดินทาง 19-23 ตค.61 ราคา24,999/ 26-30 ตค.ราคา 23,999/ 7-11/ 16-20/ 21-25/ 30พย.-04 ธค.61 ราคา 23,999/ 7-11 ธค.61 ราคา 24,999
ทัวร์เซี่ยงไฮ้


เซี่ยงไฮ้ - 360 องศา ล่องเรือหวงผู่ 5 วัน 3 คืน (TG) [(PVG-TG001-04)]
เดินทาง 02-06 สค.61 ราคา 25,900/ 9-13 สค.ราคา 26,900/ 23-27 สค./ 14-19/ 20-24 กย./ 12-16 ตค.61 ราคา 25,900/ 20-24 ตค.61 ราคา 26,900
ทัวร์เซี่ยงไฮ้


เซี่ยงไฮ้ เฮฮา สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน (XJ) [(PVG-XJ001-04)]
เดินทาง 07-12 สค.61 ราคา 23,900/ 12-17 ตค.ราคา 24,900/ 18-23 ตค.ราคา 21,900/ 6-11 ธค.61 ราคา 22,900
ทัวร์เซี่ยงไฮ้


หังโจว ผู่โถวซาน (พักบนเกาะ)่ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 5 วัน 3 คืน [(HGH-CA002-04)]
เดินทาง 11-15 ตค.61 ราคา 24,900/ 25-29 ตค.ราคา 22,900/ 9-13 พย.61 ราคา 21,900/ 7-11 ธค.61 ราคา 25,900
ทัวร์ผู่โถวซาน


เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี มนต์เสน่ห์ตะวันออก 5 วัน 3 คืน [(PVG-MU001-04)]
เดินทาง 01-05 สค.ราคา 18,900/ 02-06 สค.ราคา 19,900/ 8-12 สค. 21,900/ 11-15สค.16,900/ 15-19 สค.ราคา 19,900/ 17-21/ 22-26 สค.ราคา 21,900/ 29สค.-02กย.ราคา 20,900/ 31สค.-04 กย.ราคา 21,900/ 7-11/ 14-18/ 21-25 กย.ราคา 21,900/ 10-14 ตค.ราคา 23,900/ 18-22 ตค.ราค
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ 02-06พย.ราคา 19,900/ 7-11/9-13/ 16-20/ 28พย-02ธค.ราคา 20,900/ 7-11ธค.ราคา 21,900/ 12-16 ธค.20,900/ 21-25 ธค.ราคา 21,900


เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ล่องเรือราตรี 4 วัน 3 คืน [(PVG-CA002-04)]
เดินทาง 17-20 สค.ราคา 15,900/ 7-10/ 21-24 กย.61 ราคา 16,900/ 20-23 ตค.ราคา 18,900/ 27-30 ตคราคา 16,900/ 02-05พย.ราคา 16,900/ 7-10 ธค.ราคา 17,900/ 30ธค.-02 มค.62 ราคา 19,900.
ทัวร์เซี่ยงไฮ้


เซี่ยงไฮ้ -สวนสนุก ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน [(PVG-CA001-04)]
เดินทาง 11-14 สค.61 ราคา 20,900/ 25-28สค./ 01-04/ 14-17 กย.ราคา 19,900/ 13-16/ 19-22 ตค.ราคา 20,900/ 21-24 ตค.ราคา 21,900/ 09-12/ 16-19 พย.61 ราคา 19,900/ 23-26 พย.ราคา 20,900/ 01-04 ธค.ราคา 21,900/ 29ธค.-01มค. ราคา 24,900/ 31ธค.-03 มค.62 ราคา 23,900
ทัวร์เซี่ยงไฮ้


เซี่ยงไฮ้ ผู่ถ่อซาน 5 วัน 3 คืน (ค้างเกาะ 1 คืน) [(SHA-01-14)]
เดินทาง 30สค.-03/ 31สค.-04/ 6-10/ 7-11/ 13-17/ 14-18/20-24 กย.61 ราคา 15,999/ 11-15/ 12-16/ 18-22/ 19-23/ 20-24 ตค./1-5/ 2-6/ 8-12/9-13 พย.61 ราคา 16,999/ 15-19/ 16-20 พย.61 ราคา 15,999
ทัวร์เซี่ยงไฮ้


โปรเบาเบา.....เซี่ยงไฮ้ หงโจว อี้อู 5 วัน 3 คืน [(SHA-07-14)]
เดินทาง 30สค.-03/ 31สค.-04กย/ 6-10/ 7-11/ 13-17/ 14-18/ 20-24/ 21-25 กย./ 15-19/ 16-20 พย.61 ราคา 10,999/ 11-15/12-16/18-22/19-23/20-24 ตค.61 ราคา 12,999/ 25-29/26-30 ตค./ 1-5/2-6/ 8-12/ 9-13 พย.ราคา 11,999/ 15-19 พย.61 ราคา 11,999
ทัวร์เซี่ยงไฮ้


เซี่ยงไฮ้ - ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน [(SHA-04-14)]
เดินทาง 30สค.-3/31สค.-04/ 6-10/7-11/13-17/14-18/20-24/21-25 กย.61 ราคา 14,999/ 25-29/26-30 ตค.ราคา 15,999/ 1-5/ 11-15/12-16/18-22/19-23/20-24 ตค.ราคา 16,999/ 25-29/26-30 ตค./1-5/ 2-6/8-12/9-13 พย.ราคา 15,999
ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ดิสนีย์แลนด์


เมืองโบราณอูเจิ้น หังโจว เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา 5 คืน 4 คืน [(SHA-02-05)]
เดินทาง 18-22 กค.61 ราคา 21,999/ 26-30กค./9-13สค.ราคา 24,999/ 22-26 สค.ราคา 21,999/ 5-9กย.ราคา 20,999/ 19-23 กย.ราคา 23,999/ 17-21 ตค.ราคา 24,999/ 24-28 ตค.ราคา 22,999/ 21-25/28พย.-02ธค.ราคา 20999/5-9 ธค.ราคา 22,999
ทัวร์เซี่ยงไฮ้


นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ผู่โถวซาน หังโจว เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 4 คืน [(SHA-03-05)]
เดินทาง 18-22 กค.ราคา 23,999/ 26-30 กค.25,999/ 9-13 สค.26,999/ 22-26 สค.23,999/ 5-9 กย.ราคา 22,999/ 19-23 กย.ราคา 24,999/ 17-21ตค.ราคา 25,999/ 24-28 ตค.ราคา 23,999/ 21-25 พย.ราคา 22,999/ 28พย.-02 ธค.ราคา 22,999/ 5-9 ธค.ราคา 2
ทัวร์เซี่ยงไฮ้


โปรเบาเบา.....เซี่ยงไฮ้ หงโจว อี้อู 5 วัน 3 คืน [(SHA-03-14)]
เดินทาง 30สค.-03/31สค-04/6-10/ 7-11/ 13-17/ 14-18/20-24/ 21-25 กย.ราคา 10,999/ 11-15/12-16/18-22/19-23/20-24 ตค.ราคา 13,999/ 25-29/26-30ตค/1-5/2-6/8-12/9-13/15-19/16-20พย.61 ราคา 10,999
ทัวร์เซี่ยงไฮ้page : 1 |  

 

 

ทัวรต่างประเทศ

ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์พม่า | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์อังกฤษ | ประเทศลาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์บาหลี | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล |

ทัวร์จีน

ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์เฉิงตู | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ฮาร์บิ้น | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์เกาะไหหลำ | ทัวร์แยงซีเกียง | ทัวร์ฉงชิ่ง | ทัวร์หนางชาง | นานกิง | หวงซาน | ชิงเต่า | เสินหนงเจี้ย |

Copyright © 2012 บริษัทบีทีฮอลิเดย์ จำกัด . All Rights Reserved.
188/6 ถ.ลาดพร้าว 122 (ซอยมหาดไทย) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพๆ 10310
โทร 02-5422511, 064-273-3335 FAX 02-9342323 E-Mail bt-holiday@hotmail.com