ทัวร์ฮ่องกง
 

บินตรง มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 ค ืน [(MC-02-14)]
เดินทาง 16-18 กย.61 ราคา 7,999
ทัวร์มาเก๊า


โปรสุดฮอด...มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 3 วัน 2 คืน [(MC-03-14)]
เดินทาง 06-08 กค./ 07-09/ 08-10/ 14-16/ 16-18/ 21-23/ 22-24 กย.61 ราคา 7,888/ 25-27 ตค./02-04 /03-05/09-11/10-12พย.61 ราคา 7,888
ทัวร์มาเก๊า


โปรชิวชิว... บินตรงมาเก๊า ่จูไห่ 3 วัน 2 คืน [(MC-01-14)]
เดินทาง 07-09/ 14-16/ 15-17/ 16-18/ 21-23/ 22-24 กย.61 ราคา 5,888/ 25-27ตค.ราคา 5,888/ 02-04/03-05/09-11/10-12/12-14/16-18/17-19 พย.61 ราคา 5,888
ทัวร์มาเก๊า


Summer Sale ฮ่องกง มาเก๊า 3 วัน พักฮ่องกง 2 คืน [(HK-019-18)]
เดินทาง 6-8/ 20-22 กค./ 3-5 สค.61ราคา 16,900/ 10-12 สค.61 ราคา 20,900/ 17-19/ 24-26/ 31สค.-02 กย.61 ราคา 16,900
ทัวร์ฮ่องกง


Chill ฮ่องกง-ช้อปปิ้ง-บิ๊กบัส 3 วัน (พักฮ่องกง 20 คืน) [(HH11-Cx-35)]
เดินทาง 13-15 กค..61 ราคา 13,888/27-29 กค.ราคา 17,888/10-12 สค.ราคา 16,888/ 24-26สค/7-9,21-23 กย.ราคา 14,888/5-7, 19-21 ตค.61 ราคา 16,888
ทัวร์ฮ่องกง


ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง 3 วัน (พักฮ่องกง 2 คืน) [(HK-012-18)]
เดินทาง 6-8/20-22กค./3-5/17-19/24-26/31สค.-02กย./7-9/14-16/21-23กย./5-7/19-21ตค.ราคา 19,900/
ทัวร์ฮ่องกง 10-12 สค.ราคา 23,900/12-14 ตค.ราคา 23,900/20-22/21-23/26-28ตค.ราคา 22,900


ฮ่องกง-ลันตา-เซินเจิ้น- 3 วัน 2 คืน ***พักเซินเจิ้น2 คืน**** [(HK-003-18)]
เดินทาง 6-8/20-22 กค./3-5/17-19/24-26/31สค.-02 กย./7-9/14-16/21-23 กย.61ราคา 13,900/ 5-7/19-21/20-22/21-23/26-28 ตค.61 ราคา 14,900
ทัวร์ฮ่องกง -เซินเจิ้น 10-12 สค.61 ราคา 16,900/12-14 ตค.61 ราคา 16,900


Temple ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน [(HH8-05-35)]
เดินทาง 21-23/ 26-28 กค./ 4-6/ 18-20/25-27 สค./ 1-3/8-10/15-17 กย.61 ราคา 16,999/ 11-13 ตค.ราคา 19,999/ 18-20 ตค.ราคา 18,999/ 27-29 ตค.61 ราคา 18,999
ทัวร์ฮ่องกง


Special Shop ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 3 วัน [(HH1-10-35)]
เดินทาง 13-15 กค.61 ราคา 12,999/ 27-29 กค.61 ราคา 15,999/ 10-12สค.ราคา 14,999/ 24-26สค./7-9/21-23 กย.ราคา 13,999/ 5-7/ 19-21 ตค.61 ราคา 15,999
ทัวร์ฮ่องกง


โปรป๋า ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น 3 วัน [(HC3-01-35)]
เดินทาง 7-9/ 21-23 กค./4-6/ 25-27 สค./8-10/22-24 กย.61 ราคา 12,999/ 13-15 ตค.61 ราคา 16,999
ทัวร์ฮ่องกง


Saver ฮ่องกง-เซินเจิ้น-โชว์น้ำพุ 3 วัน [(HC1-CX-35)]
เดินทาง 5-7/12-14/19-21/21-23 กค.61 ราคา 9,999/ 2-4/4-6/ 16-18/18-20/23-25/25-27/30สค.-01 กย.61 ราคา 9,999/1-3/6-8/8-10/13-15/15-17/20-22 กย.61 ราคา 9,999
ทัวร์ฮ่องกง 26-28 กค.ราคา 11,999/ 11-13 สค.61 ราคา 12,999/ 11-13 ตค.ราคา 12,999/ 13-15ตค.ราคา 13,999/ 18-20/20-22/25-27/27-29 ตค.61 ราคา 11,999


ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน [(HK-001-18) 10-12สค.ราคา 12,999/05-07 ตค.ราคา 10,999/ 12-14 ตค.ราคา 12,999]
ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น
เดินทาง 6-8/20-22กค..61 ราคา 9,999/ 3-5/17-19/24-26/31สค.-02 กย/7-9/14-16/21-23 กย.61 ราคา 9,999/5-7/19-21/20-22/21-23/26-28 ตค.ราคา 10,999


Happy Hongkong ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน [(HK-01-32)]
เดินทาง 21-23 กค.61 ราคา 20,900/ 4-6, 25-27 สค.61 ราคา 20,900
ทัวร์ฮ่องกง 28-30 กค./ 10-12, 11-13 สค.61 ราคา 23,900


ฮ่องกง-พระใหญ่นองปิง-วัดซีซ้าน 3 วัน 2 คืน [(HK-02-32)]
เดินทาง 7-9 กค.ราคา 21,500/ 14-16, 21-23 กค.ราคา 19,900/ 4-6, 25-27 สค.61 ราคา 19,900
ทัวร์ฮ่องกง 28-30 กค.61 ราคา 22,900/ 11-13 สค.61 ราคา 22,900


Spicy ฮ่องกง-ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 2 คืน (พักฮ่องกง 1 วัน ) [(HH10-10-35)]
เดินทาง 21-23/ 26-28 กค.61 ราคา 10,999/ 4-6 สค.ราคา 10,888/ 11-12สค.ราคา 12,888/18-20/ 25-27 สค.61 ราคา 9,888/ 1-3/ 8-10/ 15-17/22-23 กย.61 ราคา9,888/ 27-28 ตค.61 ราคา 10,888
ทัวร์ฮ่องกง


ฮ่องกง -พระใหญ่ลันตา-ดิสนีย์ 3 วัน 2 คืน [(HK-006-18)]
เดินทาง 6-8/20-22กค./3-5/17-19/24-26/31สค.-02กย./7-9/14-16/21-23 กย.61 ราคา 17,900/5-7/19-21/21-23/26-28 ตค.61 ราคา 18,900
ทัวร์ฮ่องกง 10-12 สค.61 ราคา 21,900/12-14 ตค.ราคา 21,900/ 20-22 ตค.61 ราคา 19,900


Super Saver ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ลันเตา 3 วัน [HC9-03-35]
เดินทาง 5-7/12-14/19-21/26-28 กค./2-4/9-11/16-18/23-25 สค./6-8/13-15/20-22/27-29 กย.61 ราคา 10,999/4-6/11-13/18-20/25-27 ตค.61 ราคา 11,999
แถมฟรี..ทัวร์เกาะลันเตา นั่งกระเช้านองปิง 360 ไหว้พระใหญ่โป่หลิน


Pro Love Love ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน 3 วัน [HC4-04-35]
เดินทาง 19-21ก.ค./16-18ส.ค./13-15 กย. ราคา12,999 /25-27 ตค.61 ราคา 12,999
สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค (CX)


ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน [(HC6-02-35)]
เดินทาง 14-17/ 26-29/ 28-31 กค.61 ราคา 12,999/ 11-14 สค.ราคา 13,999/ 25-28สค./8-11,22-25 กย.ราคา 12,999/ 13-16 ตค.ราคา 14,999/27-30 ตค.61 ราคา 13,999
ทัวร์ฮ่องกง


ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน [(HK-005-18)]
เดินทาง 6-8/20-22กคราคา 15,900./3-5/17-19/24-26/31สค.-02 กย.ราคา 17,900/ 7-9/14-16/21-23 กย.ราคา 17,900/5-7/12-14/19-21/21-23/26-28 ตค.61 ราคา 18,900
ทัวร์ฮ่องกง 10-12 สค./12-14 ตค.61 ราคา 21,900/20-22 ตค.61 ราคา 19,900page : 1 | 2

 

 

ทัวรต่างประเทศ

ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์พม่า | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์อังกฤษ | ประเทศลาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์บาหลี |

ทัวร์จีน

ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์เฉิงตู | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ฮาร์บิ้น | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์เกาะไหหลำ | ทัวร์แยงซีเกียง | ทัวร์ฉงชิ่ง | ทัวร์หนางชาง | นานกิง | หวงซาน | ชิงเต่า | เสินหนงเจี้ย |

Copyright © 2012 บริษัทบีทีฮอลิเดย์ จำกัด . All Rights Reserved.
188/6 ถ.ลาดพร้าว 122 (ซอยมหาดไทย) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพๆ 10310
โทร 02-5422511, 064-273-3335 FAX 02-9342323 E-Mail bt-holiday@hotmail.com