ทัวร์ฮ่องกง
 

Chill ฮ่องกง-ช้อปปิ้ง-บิ๊กบัส 3 วัน (พักฮ่องกง 20 คืน) [(HH11-Cx-35)]
เดินทาง 20-22 เมย.61 ราคา 15,888/ 4-6 พค.ราคา 13,888/ 18-20 พค.61 ราคา 13,888/ 1-3/15-17/29มิย.-01 กค/13-15 กค..61 ราคา 13,888/27-29 กค.ราคา 17,888/10-12 สค.ราคา 16,888/ 24-26สค/7-9,21-23 กย.ราคา 14,888/5-7, 19-21 ตค.61 ราคา 16,888
ทัวร์ฮ่องกง


Super Kids ฮ่องกง ดิสนีแลนด์ 3 วัน 2 คืน [(HK-013-18)]
เดินทาง 23-25 เมย.61 ราคา 13,900/ 24-26 เมย.61 ราคา 13,900/ 30 เมย.-02 พค.61 ราคา 13,900
ทัวร์ฮ่องกง


ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง 3 วัน (พักฮ่องกง 2 คืน) [(HK-012-18)]
เดินทาง 4-6/ 5-7 พค.61 ราคา 19,900/ 18-20/ 31พค.-02 มิย./1-3/15-17/22-24/29มิย.-01 กค.61 ราคา 19,900
ทัวร์ฮ่องกง


ฮ่องกง-ลันตา-เซินเจิ้น- 3 วัน 2 คืน ***พักเซินเจิ้น2 คืน**** [(HK-003-18)]
เดินทาง 4-6/5-7 พค.61 ราคา 13,900/ 31พค.-02/ 1-3/15-17/22-24/ 29มิย.-01 กค.61 ราคา 13,900
ทัวร์ฮ่องกง -เซินเจิ้น


Temple ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน [(HH8-05-35)]
เดินทาง 30มิย.-02 กค./ 21-23/ 26-28 กค./ 4-6/ 18-20/25-27 สค./ 1-3/8-10/15-17 กย.61 ราคา 16,999/ 11-13 ตค.ราคา 19,999/ 18-20 ตค.ราคา 18,999/ 27-29 ตค.61 ราคา 18,999
ทัวร์ฮ่องกง


Special Shop ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 3 วัน [(HH1-10-35)]
เดินทาง 20-22 เมย.61 ราคา 14,999/ 4-6/18-20 พค./ 1-3/15-17/29มิย.-01 กค./13-15 กค.61 ราคา 12,999/ 27-29 กค.61 ราคา 15,999/ 10-12สค.ราคา 14,999/ 24-26สค./7-9/21-23 กย.ราคา 13,999/ 5-7/ 19-21 ตค.61 ราคา 15,999
ทัวร์ฮ่องกง


โปรป๋า ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น 3 วัน [(HC3-01-35)]
เดินทาง 12-14/ 19-21 พค./ 8-10/ 22-24 มิย./ 7-9/ 21-23 กค./4-6/ 25-27 สค./8-10/22-24 กย.61 ราคา 12,999
ทัวร์ฮ่องกง 28-30 เมย.ราคา 16,999


Saver ฮ่องกง-เซินเจิ้น-โชว์น้ำพุ 3 วัน [(HC1-CX-35)]
เดินทาง 3-5/ 12-14/ 17-19/ 19-21/ 24-26 พค.61 ราคา 9,999/ 14-16/ 21-23/ 28-30/30มิย-02 .61 ราคา 9,999/ 5-7/12-14/19-21/21-23 กค.61 ราคา 9,999/ 2-4/4-6/ 16-18/18-20/23-25/25-27/30สค.-01 กย.61 ราคา 9,999/1-3/6-8/8-10/13-15/15-17/20-22 กย.61 ราคา 9,999
ทัวร์ฮ่องกง 26-28 กค.ราคา 11,999/ 11-13 สค.61 ราคา 12,999/ 11-13 ตค.ราคา 12,999/ 13-15ตค.ราคา 13,999/ 18-20/20-22/25-27/27-29 ตค.61 ราคา 11,999


ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน [(HK-001-18)]
ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น
เดินทาง 04-06/ 05-07 พค.ราคา 9,999/ 31พค-02 มิย./01-03/15-17/22-24/29มิย.-01 กค.61 ราคา 9,999


Happy Hongkong ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน [(HK-01-32)]
เดินทาง 13-15 เมย.61 ราคา 27,900/ 5-7, 26-28 พค.61 ราคา 20,900/ 7-9, 14-16, 21-23 กค.61 ราคา 20,900/ 4-6, 25-27 สค.61 ราคา 20,900
ทัวร์ฮ่องกง 28-30 กค./ 10-12, 11-13 สค.61 ราคา 23,900


ฮ่องกง-พระใหญ่นองปิง-วัดซีซ้าน 3 วัน 2 คืน [(HK-02-32)]
เดินทาง 13-15 เมย.(สงกรานต์) ราคา 25,900/ 5-7, 26-28 พค.61 ราคา 19,900/ 2-4, 9-11, 16-18, 23-25 มิย.61 ราคา 19,900/ 7-9 กค.ราคา 21,500/ 14-16, 21-23 กค.ราคา 19,900/ 4-6, 25-27 สค.61 ราคา 19,900
ทัวร์ฮ่องกง 28-30 กค.61 ราคา 22,900/ 11-13 สค.61 ราคา 22,900


Spicy ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (พักฮ่องกง 1 วัน ) [(HH10-10-35)]
เดินทาง 21-22เมย.ราคา 10,888/28-29เมย.ราคา 13,388/ 5-6/12-13/19-20/26-27 พค.ราคา 10,888/2-3/9-10/16-17/23-24 /30มิย.-02/ 21-23/ 26-28 กค.61 ราคา 10,999/ 4-6 สค.ราคา 10,888/ 11-12สค.ราคา 12,888/18-20/ 25-27 สค.61 ราคา 9,888/ 1-3/ 8-10/ 15-17/22-23 กย.61 ร
ทัวร์ฮ่องกง


ฮ่องกง -พระใหญ่ลันตา-ดิสนีย์ 3 วัน 2 คืน [(HK-006-18)]
เดินทาง 04-06, 05-07, 11-13, 18-20, 31พค.-02 มิย.61 ราคา 17,900/ 15-17,22-24,29มิย-01 กค.61 ราคา 17,900
ทัวร์ฮ่องกง


Super Saver ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ลันเตา 3 วัน [HC9-03-35]
เดินทาง 22-24เม.ย/27-29 พค.61 ราคา 9,999./ 10-12 มิย./5-7/12-14/19-21/26-28 กค./2-4/9-11/16-18/23-25 สค./6-8/13-15/20-22/27-29 กย.61 ราคา 10,999/4-6/11-13/18-20/25-27 ตค.61 ราคา 11,999
แถมฟรี..ทัวร์เกาะลันเตา นั่งกระเช้านองปิง 360 ไหว้พระใหญ่โป่หลิน


Pro Love Love ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน 3 วัน [HC4-04-35]
เดินทางวันที่ 15-17ราคา 17,999 บาท / 26-28 เมย.ราคา 15,999/ 24-26พ.ค./21-23มิ.ย./19-21ก.ค./16-18ส.ค./13-15 กย. ราคา12,999 /25-27 ตค.61 ราคา 12,999
สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค (CX)


ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน [(HC6-02-35)]
เดินทาง 28เมย.-01 พค.61 ราคา 12,999/ 12-15/ 26-29 พค./ 9-12/ 16-19/23-26 มิย./ 14-17/ 26-29/ 28-31 กค.61 ราคา 12,999/ 11-14 สค.ราคา 13,999/ 25-28สค./8-11,22-25 กย.ราคา 12,999/ 13-16 ตค.ราคา 14,999/27-30 ตค.61 ราคา 13,999
ทัวร์ฮ่องกง


ฮ่องกง ดิสนีแลนด์ 3 วัน 2 คืน CX [(HK-05-08)]
่เดินทาง 15-17 เมย.61 ราคา 27,900
ทัวร์ฮ่องกง


ฮ่องกง กระเช้านองปิง-ไหว้พระใหญ่-ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน [HK-03-08)]
เดินทาง 15-17 เมย.61 ราคา 25,900
ทัวร์ฮ่องกง


ฮ่องกง-พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน [(HK5-02-30)]
เดินทาง 24-26 มีค.61 ราคา 16,900/ 31มีค.-02 เมย.61 ราคา 17,900
ทัวร์ฮ่องกง


ฮ่องกง-ดิสนี่ย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน [(HK6-01-30)]
เดินทาง 24-26 มีค.61 ราคา 19,900/ 14-16 เมย.61 ราคา 22,900/ 7-9/ 21-23/ 28-30 เมย.61 ราคา 20,900
ทัวร์ฮ่องกงpage : 1 | 2

 

 

ทัวรต่างประเทศ

ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์พม่า | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์อังกฤษ | ประเทศลาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์บาหลี |

ทัวร์จีน

ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์เฉิงตู | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ฮาร์บิ้น | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์เกาะไหหลำ | ทัวร์แยงซีเกียง | ทัวร์ตรุษจีน | ทัวร์ฉลองปีใหม่ | ทัวร์ฉงชิ่ง | ทัวร์หนางชาง | นานกิง | หวงซาน | ชิงเต่า | เสินหนงเจี้ย |

Copyright © 2012 บริษัทบีทีฮอลิเดย์ จำกัด . All Rights Reserved.
188/6 ถ.ลาดพร้าว 122 (ซอยมหาดไทย) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพๆ 10310
โทร 02-5422511, 064-273-3335 FAX 02-9342323 E-Mail bt-holiday@hotmail.com